Kotva
Mapa webu

Školní poradenství

Zobrazeno: 3013x

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je tým odborníků naší školy poskytující pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům.

 

Naším cílem je především poskytovat podporu žákům a jejich rodičům při výukových a výchovných obtížích, v nesnadných životních situacích a při obtížích v zapojení se do kolektivu. Chceme pomáhat rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, poznání sebe sama a svých schopností. Ve škole se spolu s pedagogy a především třídními učiteli snažíme předcházet projevům rizikového chování a spoluvytvářet tak přátelskou, respektující a bezpečnou atmosféru.

 

Činnost školního poradenské pracoviště je v souladu s vyhláškou  č. 197/2016, která upravuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a jeho činnost se řídí etickým kodexem. S respektem se snažíme nacházet možná řešení problémů a doprovázet tak společně žáky, jejich  rodiče a pedagogy na jejich vzdělávací a životní cestě.

 

Školní poradenský tým:

Výchovný poradce pro I. stupeň - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Klára Seifertová  klara.seifertova@zs-bronzova.cz

 

Výchovný poradce pro II. stupeň - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Michal Mareš  michal.mares@zs-bronzova.cz 

 

Kariérové poradenství - Mgr. Veronika Kurková  veronika.kurkova@zs-bronzova.cz 

 

Školní metodik prevence - Bc. Josef Chamula, spolupráce s Proxima Sociale,  josef.chamula@zs-bronzova.cz 

 

Preventivní program školy ve školním roce 2023/2024, viz pdf (Velikost: 616.3 kB)

- náplň práce školního metodika prevence viz pdf (Velikost: 370.8 kB)

 

Školní psycholožka - Mgr. Petra Jurečková  petra.jureckova@zs-bronzova.cz , konzultace: každé úterý od 8,00 do 16,00 hodin a každý čtvrtek od 8,30 do 16,30 hodin, kontakt do kanceláře: +420 733 533 673

- náplň práce školního psychologa viz pdf (Velikost: 370.8 kB)

 

 

Informativní materiály

Bezpečnost na internetu, autorka: Mgr. Eva Krausová, pdf (Velikost: 11.01 MB)

 

Kyberprostor, kyberšikana a kybernásilí, autorka: Mgr. Eva Krausová, pdf (Velikost: 563.66 kB)

 

Šikana, autorka: Mgr. Eva Krausová, pdf (Velikost: 6.57 MB)

 

Péče o duševní zdraví v době pandemie, autorka: Mgr. Eva Krausová, pdf (Velikost: 6.57 MB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.