Kotva
Mapa webu

Pedagogové a zaměstnanci školy

Zobrazeno: 16034x

Seznam učitelů ve školním roce 2024/2025, odkaz na pdf

Seznam pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

Pedagogický sbor

Bartošová Pavlína, Mgr.

anglický jazyk, I. stupeň pavlina.bartosova@zs-bronzova.cz

Birková Lucia, Mgr.

anglický jazyk, španělský jazyk, metodik AJ I. stupně, kurzy předškolní AJ lucia.birkova@zs-bronzova.cz
Břečková Lucie

I. stupeň, anglický jazyk, MD

lucie.breckova@zs-bronzova.cz

Carkovová Irena, Mgr.

český jazyk, výtvarná výchova, metodik českého jazyka, koordinátor ŠVP

irena.carkovova@zs-bronzova.cz

Čápová Martina

asistentka pedagoga martina.capova@zs-bronzova.cz

Čeleda Roman, Mgr.

český jazyk roman.celeda@zs-bronzova.cz

Čermáková Adéla, MgA., Bc.

dějepis, český jazyk adela.cermakova@zs-bronzova.cz

Čopíková Barbora, Mgr.

I. stupeň barbora.copikova@zs-bronzova.cz

Dlasková Marie

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

marie.dlaskova@zs-bronzova.cz

Dolanská Klára, Bc.

dějepis, přírodopis, metodik dějepisu

klara.dolanska@zs-bronzova.cz

Došelová Zdeňka, Mgr.

I. stupeň + tělesná výchova, angličtina

zdenka.doselova@zs-bronzova.cz

Filip Ondřej, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova, metodik tělesné výchovy ondrej.filip@zs-bronzova.cz

Filipová Tomsová Pavlína, Mgr.

statutární zástupkyně ředitele školy, zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň, I. stupeň, základy společenských věd, zeměpis, koordinátor ICT

pavlina.filipova@zs-bronzova.cz

Francová Jana

vychovatelka ŠD, kurz předškolní výchovy

jana.francova@zs-bronzova.cz

Hainová Jaroslava

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

jaroslava.hainova@zs-bronzova.cz

Hegarová Jana

vedoucí vychovatelka ŠD

jana.hegarova@zs-bronzova.cz

Hof Jan, Bc.

asistent pedagoga

jan.hof@zs-bronzova.cz

Hrstka Ivo, Mgr., MBA

ředitel školy, anglický jazyk

reditel@zs-bronzova.cz, ivo.hrstka@zs-bronzova.cz

Hrůzová Jana, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk, MD

jana.hruzova@zs-bronzova.cz

Chamula Josef, Bc.

výchova ke zdraví, výchova k občanství, metodik výchovy ke zdraví, metodik prevence

josef.chamula@zs-bronzova.cz

Janů Dana, Ing.

anglický jazyk, matematika dana.janu@zs-bronzova.cz

Javůrková Veronika

asistentka pedagoga veronika.javurkova@zs-bronzova.cz

Kadlecová Hana, Ing.

anglický jazyk, konverzace v AJ, německý jazyk hana.kadlecova@zs-bronzova.cz

Konkolská Pavla, Ing.

I. stupeň, matematika, metodik 3. tříd

pavlina.konkolska@zs-bronzova.cz

Kotlínová Lucie, Mgr.

zeměpis, metodik zeměpisu

lucie.kotlinova@zs-bronzova.cz

Koutná Vendula, Bc.

asistentka pedagoga

vendula.koutna@zs-bronzova.cz

Kroláková Dagmar, Mgr.

I. stupeň + anglický jazyk

dagmar.krolakova@zs-bronzova.cz

Kučerová Kateřina

I. stupeň, koordinátor EVVO katerina.kucerova@zs-bronzova.cz

Kučerová Pavla, Mgr.

I. stupeň, přírodopis, zeměpis, metodik 4. tříd

pavla.kucerova@zs-bronzova.cz

Kurková Veronika, Mgr.

zástupkyně ředitele školy pro II. stupeň, zeměpis, výchova k občanství, informační a komunikační technologie, kariérové poradentství, koordinátor ICT

veronika.kurkova@zs-bronzova.cz

Kusá Milena, Mgr.

výtvarná výchova, český jazyk, metodik výtvarné výchovy, školní knihovna, kurz ČJ pro cizince

milena.kusa@zs-bronzova.cz

Lópezová Dagmar, Mgr.

anglický jazyk, německý jazyk, metodik německého jazyka

dagmar.lopezova@zs-bronzova.cz

Mareš Michal, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk, výchovný poradce II. stupně michal.mares@zs-bronzova.cz

Martínková Alena, RNDr.

přírodopis - chemie, metodik přírodopisu, metodik chemie

alena.martinkova@zs-bronzova.cz

Morávková Alena, Mgr.

český jazyk, německý jazyk, MD alena.moravkova@zs-bronzova.cz

Morávková Lenka, Mgr.

informační a komunikační technologie, základy administrativy a základy robotiky, metodik Informační a komunikační technologie lenka.moravkova@zs-bronzova.cz

Neumannová Radoslava, Ing.

fyzika, matematika, metodik matematiky

radoslava.neumannova@zs-bronzova.cz

Nováková Jana

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

jana.novakova@zs-bronzova.cz

Oleksiaková Jaroslava, Mgr.

I. stupeň, výtvarná výchova, metodik 1. tříd

jaroslava.oleksiakova@zs-bronzova.cz

Ondříková Hana, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk hana.ondrikova@zs-bronzova.cz

Petrnoušková Hana, Mgr.

I. stupeň, hudební výchova

hana.petrnouskova@zs-bronzova.cz

Psotová Marie, Mgr.

výchova ke zdraví, finanční gramotnost, přírodopis, MD

marie.psotova@zs-bronzova.cz

de la Losa Ramiréz Ángel, Mgr.

anglický jazyk, španělský jazyk angel.ramirez@zs-bronzova.cz

Rezeková Bízová Pavla, Mgr.

anglický jazyk, chemie

pavla.rezekova@zs-bronzova.cz

Palatínus Antonín, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova, metodik 5. tříd antonin.palatinus@zs-bronzova.cz
Pírová Daniela

vychovatelka ŠD

daniela.pirova@zs-bronzova.cz

Rozkošová Kristina

asistentka pedagoga, I. stupeň, anglický jazyk

kristina.rozkosova@zs-bronzova.cz

Rychlík Viktor

matematika, fyzika, metodik fyziky

viktor.rychlik@zs-bronzova.cz

Seifertová Klára, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova, výchovný poradce I. stupně klara.seifertova@zs-bronzova.cz

Valenta Alan, Mgr.

I. stupeň, český jazyk alan.valenta@zs-bronzova.cz

Smlsalová Martina

I. stupeň, anglický jazyk martina.smlsalova@zs-bronzova.cz
Stránská Veronika

hudební výchova, metodik hudební výchovy a výchovy k občanství, kronikář, klub KMD

veronika.stranska@zs-bronzova.cz

Stuchliková Nela, Mgr.

český jazyk, výchova k občanství, MD nela.stuchlikova@zs-bronzova.cz

Sviteková Janka, Mgr.

matematika

jana.svitekova@zs-bronzova.cz

Synková Kateřina, Ing.

německý jazyk, matematika katerina.synkova@zs-bronzova.cz
Štrábergerová Ivana, Mgr.

anglický jazyk, matematika, přírodopis

ivana.strabergerova@zs-bronzova.cz

Šulc Richard, Ing.

český jazyk, kurz ČJ pro cizince richard.sulc@zs-bronzova.cz

Šváchová Vladislava, Mgr.

anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, metodik anglického jazyka

vladislava.svachova@zs-bronzova.cz

Tajbrová Mária, Ing.

španělský jazyk, finanční gramotnost, metodik španělského jazyka, metodik ČSP maria.tajbrova@zs-bronzova.cz

Tůmová Vendula

I. stupeň, vychovatelka ŠD vendula.tumova@zs-bronzova.cz

Vávrová Jana

vychovatelka ŠD

jana.vavrova@zs-bronzova.cz

Vesecká Kateřina

asistentka pedagoga

katerina.vesecka@zs-bronzova.cz

Vitásková Anna, Mgr.

dějepis, přírodopis, MD

anna.vitaskova@zs-bronzova.cz

Wintrová Iveta, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk, metodik 2. tříd iveta.wintrova@zs-bronzova.cz
Žežulková Pavla

I. stupeň, anglický jazyk, MD

pavla.zezulkova@zs-bronzova.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Jurečková Petra, Mgr. školní psycholog,
konzultace: každé úterý od 8,00 do 16,00 hodin a každý čtvrtek od 8,30 do 16,30 hodin
kontakt do kanceláře: +420 733 533 673, petra.jureckova@zs-bronzova.cz
Renata Košťálová, Mgr. psycholog OPPP Praha 5, kontakt: +420 251 611 803

 

Výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mareš Michal, Mgr. michal.mares@zs-bronzova.cz
Seifertová Klára, Mgr. klara.seifertova@zs-bronzova.cz

 

Výchovný poradce pro kariérní poradenství:

Kurková Veronika, Mgr. kontakt: +420 605 249 089, veronika.kurkova@zs-bronzova.cz

 

Hospodářka školy:

Micková Hana kontakt: +420 235 514 369, zs-bronzova@zs-bronzova.cz
 
   

Vedoucí správního úseku:

Mantelová Dana  kontakt: +420 603 576 770, dana.mantelova@zs-bronzova.cz 

 

Školník:

Veverka Jan kontakt: +420 235 514 356, skolnik@zs-bronzova.cz

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.