Kotva
Mapa webu

Školská rada

Zobrazeno: 1545x

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme Vás na stránce školské rady při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 viz pdf. (Velikost: 23.02 kB) školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Jak se stát členem školské rady?

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

Co školská rada dělá?                                                                                                                                     Jednací řád školské rady (Velikost: 733.19 kB) 

  • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

 

Školská rada ve školním roce 2023/2024

1. pan David Zelený, zvolen za zřizovatele

2. Mgr. Šárka Skopalíková, zvolena za zřizovatele

3. Bc. Lucie Šopíková, zvolena za zákonné zástupce

4. Mgr. Václav Hrdlička, Dis., zvolen za zákonné zástupce

5. Mgr. Vladislava Šváchová, zvolena za pedagogické pracovníky, předsedkyně ŠR, kontakt: vladislava.svachova@zs-bronzova.cz

6. Ing. Pavlína Konkolská, zvolena za pedagogické pracovníky

 

Funkční období členů školské rady: 1. 9. 2023 - 31. 8. 2026

 

Zápis ze zasedání ŠR - 12. 10. 2023 (Velikost: 413.64 kB)

 

Zápis ze zasedání ŠR - 30. 8. 2023 (Velikost: 189.64 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.