Kotva
Mapa webu

Spolek rodičů a přátel ZŠ Bronzová

Zobrazeno: 3856x

Spolek rodičů a přátel ZŠ Bronzová, se sídlem Bronzová 2027/35, Stodůlky, 155 00 Praha 5, je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L14707 (IČ 26663741). Stanovy spolku v pdf. (Velikost: 1.72 MB)

 

Účelem Spolku je pomoc při zajišťování konzultační, poradenské a informační činnosti, a to jak pro žáky školy, tak i jejich rodiče, koordinovat zájmy mezi školou a rodiči žáků, poskytovat řediteli školy účinnou pomoc při kontaktu s rodiči žáků, obcí a dalšími partnery školy, a zároveň se vyjadřovat ke skutečnostem, které Spolek považuje za nutné a vztahující se k práci školy.

Spolek taktéž podporuje rozvoj aktivit školy a studentů, jak materiálními, tak i finančními prostředky.

 

Spolek má zájem o úzkou spolupráci s rodiči, aby vždy měli potřebné informace. V rámci Spolku je jmenována tzv. Rada rodičů, ve které má každá třída školy jednoho zástupce. Rada rodičů se schází vždy před třídními schůzkami ve společenské místnosti školy.


Členy Spolku se stávají rodiče žáků školy. Roční příspěvek za žáka (v případě sourozenců je hrazen pouze za nejstaršího) je 200,-Kč. Vybrané příspěvky jsou použity ve prospěch školy, a to jak formou individuálního příspěvku konkrétnímu žákovi, tak na akci školy.

V minulosti Spolek přispěl žákům na lyžařský výcvik, na šerpy žákům 9. ročníků, nebo na školní akce. Nejbližší akcí, na kterou bude příspěvek Spolku škole poskytnut, je Evropský den jazyků, který proběhne v ZŠ Bronzová dne 26. září 2023. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy.

 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Bronzová děkuje rodičům za příspěvky a těší se na spolupráci v novém školním roce.

 

Jana Bartošová
Předsedkyně Spolku

kontakt: spolek.zsbronzova@gmail.com

 

Zápisy - Rada rodičů:

zápis 7. 9. 2023 (Velikost: 144.75 kB)

zápis 16. 1. 2024 (Velikost: 74.24 kB)

zápis 26. 3. 2024 (Velikost: 276.5 kB)

zápis 18. 4.2024 (Velikost: 180.63 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.