Kotva
Mapa webu

O škole

Zobrazeno: 7062x

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 je sídlištní škola nedaleko Centrálního parku na Praze 13. Škola se nachází v těsné blízkosti dvou stanic metra trasy B - Lužiny a Luka. Zřizovatelem školy je Městská část Praha 13.

 

Pravidelné vyučování bylo zahájeno 1. prosince 1988. V roce 1990 byla před budovou školy umístěna plastika "Věda a mládí", jejíž tvar byl převzat do znaku školy. Prvním ředitelem se stal pan Mgr. Evžen Mošovský, který se organizačně podílel na dostavbě a vybavení školy. Výuka probíhala pouze v sedmi třídách celkem s 55 žáky. Poté, co byl jmenován školním inspektorem, na jeho místo nastoupil pan Mgr. Nikolaj Hladík. V roce 1991 byla škole udělena akreditace MŠMT pro rozšířenou výuku cizích jazyků. V roce 2001 se změnil oficiální název školy, pod kterým je škola zapsána v síti škol na "Základní škola s rozšířenou výukou jazyků". Ve školním roce 2019/2020 se stala ředitelkou paní Mgr. Alena Šoukalová. Od školního roku 2023/2024 je ředitelem školy pan Mgr. Ivo Hrstka, MBA. 

 

Školní rok 2023/2024:

Počet tříd:     27 (z toho I. stupeň 15, II. stupeň 12)

Počet žáků: 605 (z toho I. stupeň 347, II. stupeň 258)

 

Žáci naší školy jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Neučíme o jazyce, učíme jazyk“. Anglický jazyk je v naší škole vyučován od první třídy. Časová dotace hodin anglického jazyka na prvním stupni má vzestupnou tendenci, od jedné hodiny týdně v 1. ročníku až po nadstandardní čtyři hodiny týdně v 5. ročníku. Na prvním stupni při výuce anglického jazyka používáme metodiku Wow! nakladatelství WattsEnglish, kdy si děti cizí jazyk osvojují přirozeným způsobem pomocí písniček, videí a použitím slovní zásoby v kontextu. Hodiny jsou vedeny v anglickém jazyce hravou a zábavnou formou, která je pro děti přirozená, a proto je pro ně osvojení si nového jazyka jednodušší a přirozenější. V rámci metodiky Wow! jsme ambasadorskou školou, v rámci čehož pořádáme pravidelně ukázkové hodiny pro pedagogy z jiných škol.

 

S nástupem do 6. ročníku, kdy výuka anglického jazyka počtem hodin navazuje na 5. ročník, mohou si žáci zvolit druhý cizí jazyk, německý nebo španělský, a to s časovou dotací tři hodiny týdně. Žáci, kteří si druhý cizí jazyk nezvolí, mají jednou hodinou týdně navíc rozšířenou výuku českého jazyka, matematiky a informatiky. V osmém ročníku mají žáci možnost si vybrat konverzaci v anglickém jazyce nebo další cizí jazyk. 

Dělená výuka hodin angličtiny probíhá po celou školní docházku, od 1. do 9. ročníku.

 

V návaznosti na digitalizaci výuky je škola kompletně pokryta WiFi sítí a ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule.  K výuce informatiky využíváme odbornou učebnu vybavenou nejen moderními stolními počítači, ale i 3D tiskárnou. Další učebnou je tzv. "mobilní učebna", kde máme k dispozici 30 notebooků. V rámci výuky robotiky jsme pořídili různé robotické stavebnice. Od školního roku 2024/2025 budeme v návaznosti na nový ŠVP vyučovat informatiku ve všech třídách na druhém stupni. Budeme tedy mít souvislou a navazující výuku informatiky od 4. do 9. ročníku. 

 

K výuce tělesné výchovy a ke sportovnímu vyžití má škola k dispozici 2 tělocvičny, venkovní sportovní areál se 3 menšími hřišti (na malou kopanou s umělým trávníkem, na basketbal a volejbal s tartanem). Škola nedisponuje atletickým oválem, na jeho původním místě je postaven zimní stadion. K atletickým disciplínám je využíván přilehlý Centrální park. Žáci obou stupňů jsou pravidelně zapojováni do mnoha sportovních soutěží, které jsou pořádány jak na Praze 13, tak i mimo ni. Žáci II. stupně také v průběhu zimních měsíců v rámci hodin tělesné výchovy navštěvují blízký zimní stadion, kde se mohou zdokonalit v technice bruslení. O přestávkách mezi výukou slouží ke sportovnímu vyžití čtyři stoly na ping-pong, rozmístěné v 1. a 2. poschodí budovy školy. K relaxaci slouží také stolní fotbálky, příp. relaxační koutky s posezením. Máme také vlastní dopravní hřiště včetně možnosti zapůjčení koloběžek a jízdních kol. 

 

V rámci výuky předmětu Vedení domácnosti je ve škole moderně vybavený, tzv. cvičný byt, kde se žáci mohou učit a vyzkoušet si své kulinářské schopnosti a dovednosti.

 

Škola má 8 oddělení školní družiny, videotelefony do všech oddělení ŠD, promítací místnost (kinosál), recepci u hlavního vchodu, knihovnu, čtenářský koutek, školní jídelnu s výběrem ze 2 jídel, elektronický systém objednávek jídel pomocí ISIC karet, elektronické třídní knihy, elektronické žákovské knížky, elektronický docházkový systém na ISIC (žákovské) a ITIC (učitelské) karty, nápojové automaty, mléčný automat, aj.

 

Od roku 2000 pravidelně organizujeme Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu "GO AHEAD WITH ENGLISH". Soutěž je určena pro žáky pátého ročníku a každoročně se jí účastní řada pražských i mimopražských škol. V letošním roce se soutěž konala 21. března s rekordní účastí 130 žáků pražských škol. 

 

Součástí našeho vzdělávacího programu jsou i tři jazykové projekty. Dva vznikly ve spolupráci s Council on International Educational Exchange Univerzity Karlovy. S touto organizací jsme v kontaktu od roku 2013. Prvním projektem je  English with a Native Speaker, kdy studenti amerických univerzit ve spolupráci s našimi pedagogy vyučují angličtinu ve třídách prvního i druhého stupně. Druhý, Treasure Hunt, je určen pro žáky prvního stupně.

 

V rámci dalšího projektu Study English and Travel zveme bývalé žáky naší školy, kteří pro ty současné připravují v angličtině vedené prezentace a besedy o svých profesních i soukromých úspěších spojených se studiem jazyků.

 

Cílem všech jazykových aktivit je motivovat žáky a podporovat rozvoj jejich komunikačních schopností.

 

Pedagogové pro žáky organizují exkurze, výlety, školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské i snowboardové kurzy a zahraniční poznávací i výměnné zájezdy (Velká Británie, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko).

 

vedení školy ZŠ s RVJ Bronzová

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.