Kotva
Mapa webu

O školní družině

Zobrazeno: 5514x

 

Činnost ŠD

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí. 

 

Školní družina slouží převážně k odpočinkové a rekreační činnosti a k přípravě na vyučování formou her, k rozvíjení a upevňování návyků a dovedností.

 

Pitný režim

Družina dbá na dodržování pitného režimu. Po obědě mají žáci možnost vypít dostatečné množství nápoje, který je v jídelně. Na odpoledne by měl mít žák dostatečné množství pití z domova. Ve škole je automat na balené nápoje a na mléčné výrobky. K automatům si žáci pro výrobky chodí samostatně bez doprovodu vychovatelky.

 

Bezpečnost

Děti jsou o chování a bezpečnosti v prostorách ŠD poučeny vždy na začátku školního roku a aktuálně vždy při akcích pořádaných školní družinou nebo v důsledku nevhodného chování či úrazu. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz svůj či  spolužákův okamžitě hlásí vychovatelce. Drobné úrazy jsou zaznamenány v Knize úrazů a sděleny ústně nebo písemně rodičům. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou ihned telefonicky sděleny rodičům. Dítě do družiny nenosí cenné věci či větší obnosy peněz. 

 

Chování

ŠD plní kromě rekreační a vzdělávací funkce též funkci výchovnou. Dítě se účastní činností spolu s ostatními dětmi, k nimž se chová kamarádsky, ohleduplně a nekonfliktně. Se svými problémy, pocity ubližování či potížemi se může kdykoliv svěřit vychovatelce. Svěřené hry, hračky a pomůcky vrací v pořádku a nepoškozené. Při styku s ostatními dospělými v budově školy i na veřejnosti zachovává pravidla slušného chování. Pokud dítě opakovaně porušuje kázeň a její pravidla, může být ze školní družiny vyřazeno. Vyřazení žáka z docházky ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Vyřazení se rodičům sděluje písemnou formou.

 

Školní vzdělávací program školní družiny, viz pdf ŠVP_ŠD_březen_2021 (Velikost: 783.42 kB)

V souboru naleznete kompletní verzi školního vzdělávacího programu pro školní družinu v elektronické podobě - ve formátu PDF. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2021.

 

vedoucí školní družiny Jana Hegarová

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.