Kotva
Mapa webu

Školní řád

Zobrazeno: 2843x

ŠKOLNÍ ŘÁD

Řád školy, k 1. 9. 2023, pdf (Velikost: 576.99 kB)

Klasifikační řád, k 1. 9. 2023, pdf (Velikost: 609.06 kB)

 

 

Žákovský školní řád

 

  1. My, žáci ZŠ s RVJ Bronzová, bereme na vědomí, že elektronická žákovská knížka je důležitý dokument, do kterého pravidelně nahlížíme.

 

  1. Chováme se k sobě hezky a mile, neděláme rozdíly, každý se baví s každým.

 

  1. Staráme se o svoji třídu, neničíme školní majetek a udržujeme pořádek v areálu školy.

 

  1. Zdravíme všechny dospělé, nepoužíváme vulgární výrazy.

 

  1. V hodinách pracujeme dle pokynů učitele, dáváme pozor, nevykřikujeme a během výuky bez souhlasu vyučujícího neopouštíme školní budovu.

 

  1. Nesmíme šikanovat ani šikaně přihlížet.

 

  1. Do školy chodíme přiměřeně a čistě oblečeni. Nenosíme žádné předměty, které by mohly komukoliv ublížit.

 

  1. Chováme se ekologicky, třídíme odpad.

 

  1. V průběhu vyučovacích hodin máme vypnutá veškerá elektronická zařízení (mobilní telefon, chytré hodinky atd.). Za tyto přístroje si sami ručíme.

 

  1. Používání a distribuce jakýchkoliv návykových látek (tabákové výrobky, alkohol, drogy atd.) je v prostorách školy přísně zakázané. Jsme si vědomi kázeňských postihů v případě porušení tohoto zákazu.

 

žáci ZŠ s RVJ Bronzová

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.