Kotva
Mapa webu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ G/SŠ

Zobrazeno: 2468x

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2023/2024

Text bude průběžně aktualizován dle informací MŠMT.

 

Veškerá kritéria pro přijímací řízení v tomto školním roce budou zveřejněna do konce října 2023 u oborů s talentovou zkouškou a do konce ledna 2024 u ostatních studijních oborů.

 

TISK PŘIHLÁŠKY - postup ZŠ s RVJ Bronzová 

 • škola žákům vytiskne dvě přihlášky (za tisk zodpovídá paní zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Veronika Kurková) - modrý nebo růžový tiskopis (TISK - přední strana - základní informace o žákovi/ QR kód a zadní strana - chování a prospěch žáka)
 • rodiče/zákonní zástupci vyplní zbývající/chybějící informace a názvy škol (obě přihlášky se vyplňují TOTOŽNĚ; HŮLKOVÝM PÍSMEM; pořadí škol neurčuje preferenci školy - určuje termín, ve kterém bude žák na příslušné škole konat jednotnou/školní přijímací zkoušku - 1. škola znamená 1. termín konání, 2. škola 2. termín konání zkoušky), vlastnoruční podpis uchazeče a zákonného zástupce uchazeče, dle potřeby potvrzení od lékaře - zdravotní způsobilost ke vzdělávání (například sportovní gymnázia nebo odborné střední školy s i bez maturity) a Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (dokládá žák s SVP, který žádá o úpravu podmínek u přijímací zkoušky - například prodloužení času)
 • třídní učitel doplní schopnosti/vědomosti/zájmy/talent uchazeče (úspěchy ze soutěží obvodních/krajských/celorepublikových kol za poslední dva roky) a předá zpátky zástupkyni II. stupně ke kontrole
 • Další postup: Přihláška se nechá orazítkovat a podepsat panem ředitelem, dále se předá zpátky třídnímu učiteli/žákovi. Rodič/zákonný zástupce podá přihlášku osobně ve vybrané škole nebo pošle poštou.
 

TERMÍN PODÁNÍ přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia): do 30. listopadu 2023 (přihláška s modrým podtiskem)
 • bez talentové zkoušky: do 1. března 2024

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (= JPZ)

"Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). " (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (test trvá 60 minut) a z matematiky (test trvá 70 minut). Zohledňuje se vždy lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenými pomůckami při konání testů je modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (text zkrácen z  webových stránek Cermatu)

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

"Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a talentovky se konají už počátkem roku. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy." (zdroj Informační systém infoabsolvent, ke dni 26. 10. 2021)

 

TERMÍNY talentové zkoušky

 • leden 2024 (bude upřesněno) pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
 • leden až únor 2024 (bude upřesněno) pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (= GSP)
 • leden 2024 (bude upřesněno) pro obory konzervatoří

 

TERMÍNY jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

 

JPZ v náhradním termínu:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Pro žáky 9. tříd je vytvořen classroom Přijímací řízení 2023/2024.

 

Webové odkazy:

1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

 

  Termíny konání jednotné přijímací zkoušky, ZDE

  Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře 

  Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 

  Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 

  TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - forma vzdělávání denní 

  TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

2) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

 

3) Webový portál NaDálku - ZDE

 

4) Facebookový profil Jednotné přijímačky -  ZDE

 

5) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz

 

6) Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

 

7) Střední školy - stredniskoly.com

 

8) Newslettery určené pro rodiče deváťáků - ZDE

 

9) Přijímačky nanečisto - To dáš!, zde

 

Informace aktualizovány k 14. 9. 2023

 

V případě nejasností týkající se přijímacího řízení a tisku přihlášek

kontaktujte Mgr. Veroniku Kurkovou, e-mail: veronika.kurkova@zs-bronzova.cz.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.