Kotva
Mapa webu

Pedagogové a zaměstnanci školy

Zobrazeno: 1473x

Aktuální seznam učitelů ve školním roce 2022/2023, odkaz na pdf (Velikost: neznámá)

Seznam pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

Pedagogický sbor

Birková Lucia, Mgr.

anglický jazyk, španělský jazyk lucia.birkova@zs-bronzova.cz
Břečková Lucie

I. stupeň, anglický jazyk, MD

lucie.breckova@zs-bronzova.cz

Čápová Martina

asistentka pedagoga martina.capova@zs-bronzova.cz

Čopíková Barbora, Mgr.

I. stupeň barbora.copikova@zs-bronzova.cz

Došelová Zdeňka, Mgr.

I. stupeň + tělesná výchova, angličtina, metodik I. stupně

zdenka.doselova@zs-bronzova.cz

Filip Ondřej, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova ondrej.filip@zs-bronzova.cz

Psotová Marie, Mgr.

výchova ke zdraví, finanční gramotnost, přírodopis, metodik Výchovy ke zdraví, metodik prevence marie.psotova@zs-bronzova.cz

Francová Jana

vychovatelka ŠD, kurz předškolní výchovy

jana.francova@zs-bronzova.cz

Hainová Jaroslava

vychovatelka ŠD

jaroslava.hainova@zs-bronzova.cz

Hegarová Jana

asistentka, vychovatelka ŠD

jana.hegarova@zs-bronzova.cz

Janů Dana, Ing.

anglický jazyk, matematika dana.janu@zs-bronzova.cz

Kadlecová Hana, Ing.

anglický jazyk, německý jazyk hana.kadlecova@zs-bronzova.cz

Konkolská Pavla, Ing.

I. stupeň, matematika, metodik AJ ŠD, vychovatelka ŠD

pavlina.konkolska@zs-bronzova.cz

Kotlínová Lucie, Mgr.

zeměpis, metodik zeměpisu

lucie.kotlinova@zs-bronzova.cz

Kroláková Dagmar, Mgr.

I. stupeň + anglický jazyk, metodik I. stupně

dagmar.krolakova@zs-bronzova.cz

Kučerová Kateřina

I. stupeň katerina.kucerova@zs-bronzova.cz

Kučerová Pavla, Mgr.

I. stupeň, přírodopis, zeměpis

pavla.kucerova@zs-bronzova.cz

Kurková Veronika, Mgr.

zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň, zeměpis, výchova k občanství, informační a komunikační technologie, kariérová poradkyně

veronika.kurkova@zs-bronzova.cz

Kusá Milena, Mgr.

výtvarná výchova, český jazyk, metodik výtvarné výchovy, školní knihovna, kurz ČJ pro cizince

milena.kusa@zs-bronzova.cz

Lópezová Dagmar, Mgr.

anglický jazyk, německý jazyk, metodik německého jazyka

dagmar.lopezova@zs-bronzova.cz

Lukešová Bohdana, Mgr.

český jazyk, vedení domácnosti, metodik ČSP bohdana.lukesova@zs-bronzova.cz

Mareš Michal, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk michal.mares@zs-bronzova.cz

Martínková Alena, RNDr.

přírodopis - chemie, metodik přírodopisu, metodik chemie

alena.martinkova@zs-bronzova.cz

Morávková Alena, Mgr.

český jazyk, německý jazyk, MD alena.moravkova@zs-bronzova.cz

Morávková Lenka, Mgr.

informační a komunikační technologie, fyzika, základy administrativy a základy robotiky, metodik Informační a komunikační technologie lenka.moravkova@zs-bronzova.cz

Neumannová Radoslava, Ing.

fyzika, matematika, metodik matematiky

radoslava.neumannova@zs-bronzova.cz

Nováková Jana

vychovatelka ŠD

jana.novakova@zs-bronzova.cz

Oleksiaková Jaroslava, Mgr.

I. stupeň,výtvarná výchova

jaroslava.oleksiakova@zs-bronzova.cz

Ondříková Hana, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk hana.ondrikova@zs-bronzova.cz
Pachula Jakub, Bc.

anglický jazyk, ruský jazyk, kurz ČJ pro cizince

jakub.pachula@zs-bronzova.cz

Petrnoušková Hana, Mgr.

I. stupeň, hudební výchova

hana.petrnouskova@zs-bronzova.cz

de la Losa Ramirez Angel, Mgr.

anglický jazyk, španělský jazyk angel.ramirez@zs-bronzova.cz

Palatínus Antonín, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova, metodik tělesné výchovy antonin.palatinus@zs-bronzova.cz

Hrůzová Jana, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk, MD

jana.hruzova@zs-bronzova.cz

Pírová Daniela

vychovatelka ŠD

daniela.pirova@zs-bronzova.cz

Rychlík Viktor

matematika, fyzika

viktor.rychlik@zs-bronzova.cz

Seifertová Klára, Mgr.

I. stupeň, tělesná výchova, vychovatelka ŠD klara.seifertova@zs-bronzova.cz

Smlsalová Martina

I. stupeň, anglický jazyk martina.smlsalova@zs-bronzova.cz
Stránská Veronika

hudební výchova, metodik hudební výchovy

veronika.stranska@zs-bronzova.cz

Stuchliková Nela, Mgr.

český jazyk, výchova k občanství, MD nela.stuchlikova@zs-bronzova.cz

Sviteková Janka, Mgr.

matematika

jana.svitekova@zs-bronzova.cz

Synková Kateřina, Ing.

německý jazyk, matematika, vychovatelka ŠD katerina.synkova@zs-bronzova.cz

Šoukalová Alena, Mgr.

ředitelka školy, český jazyk - občanská výchova, dramatická výchova

v pracovní neschopnosti

Štrábergerová Ivana, Mgr.

anglický jazyk, matematika, přírodopis

ivana.strabergerova@zs-bronzova.cz

Šulc Richard, Ing.

český jazyk, zeměpis, kurz ČJ pro cizince richard.sulc@zs-bronzova.cz

Šváchová Vladislava, Mgr.

anglický jazyk - zeměpis - tělesná výchova, metodik anglického jazyka

vladislava.svachova@zs-bronzova.cz

Tajbrová Mária, Ing.

španělský jazyk, metodik španělského jazyka maria.tajbrova@zs-bronzova.cz
Tomsová Pavlína, Mgr.

zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň, statutární zástupkyně ředitelky školy, I. stupeň, základy společenských věd, zeměpis, výchovný poradce

pavlina.tomsova@zs-bronzova.cz

reditel@zs-bronzova.cz

Tůmová Vendula

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD vendula.tumova@zs-bronzova.cz

Vávrová Jana

vedoucí vychovatelka ŠD

jana.vavrova@zs-bronzova.cz

Vitásková Anna, Mgr.

dějepis, přírodopis, MD

anna.vitaskova@zs-bronzova.cz

Vobrová Lucie, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk

lucie.vobrova@zs-bronzova.cz

Wintrová Iveta, Mgr.

I. stupeň, anglický jazyk iveta.wintrova@zs-bronzova.cz

Zemanová Alexandra, Bc.

dějepis, přírodopis, metodik dějepisu alexandra.zemanova@zs-bronzova.cz
Žežulková Pavla

I. stupeň, anglický jazyk, MD

pavla.zezulkova@zs-bronzova.cz

 

Školní poradenské centrum

  školní psycholog,
konzultace: každé úterý 8:30 - 16:30
235 514 356, marketa.slizkova@zs-bronzova.cz
Markéta Láchová, Mgr. psycholog OPPP Praha 5, kontakt: 251 611 803

 

Výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Tomsová Pavlína, Mgr. kontakt: 605 248 088, pavlina.tomsova@zs-bronzova.cz

 

Výchovný poradce pro kariérní poradenství:

Kurková Veronika, Mgr. kontakt: 605 249 089, veronika.kurkova@zs-bronzova.cz

 

Hospodářka školy:

Micková Hana kontakt: 605 249 199, zs-bronzova@zs-bronzova.cz

 

Ekonomka školy:

Vášků Renata kontakt: 733 533 673, renata.vasku@zs-bronzova.cz

 

Školník:

Veverka Jan kontakt: skolnik@zs-bronzova.cz, jan.veverka@zs-bronzova.cz 235 514 356

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.