Kotva
Mapa webu

Školní družina - informace pro rodiče

Provoz ŠD: ranní ŠD 6,30-7,45 hodin, odpolední ŠD 11,40-17,30 hodin. Do ranní ŠD mohou žáci přicházet do 7,30 hodin.  V  7,45 hodin p. vychovatelka odvádí žáky 1. tříd do jejich učeben, ostatní žáci přecházejí samostatně.  Po vyučování  zajišťuje přechod z učebny do družiny vyučující.  Na oběd žáci chodí ve dnech, kdy mají 4 vyuč. hodiny, okolo 12. hodiny a ve dnech, kdy mají 5 vyuč. hodin, okolo 13.hodiny. Po obědě následuje odpočinková a zájmová činnost a  od 14 hodin  pobyt venku.  Od 15,45 hodin se žáci ze všech oddělení  scházejí v koncových družinách.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD: žáci ze ŠD odcházejí na základě údaje v Přihlášce k zájmovému vzdělávání  – buď samostatně nebo s doprovodnou osobou.  Pokud žák odchází ze ŠD samostatně v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost prostřednictvím formuláře „Samostatný odchod žáka“, který je ke stažení na www.zs-bronzova.cz/škola/Dotazníky, přihlášky, formuláře. Rovněž jakoukoliv změnu ve způsobu odchodu žáka z družiny rodiče oznamují písemně. Ze ŠD mohou žáci odcházet do 14 hodin, pak až od 15 hodin. Od 14 do 15 hodin nelze děti vyzvedávat. Na nástěnce ve vestibulu sledujte přehled o tom, kde své děti můžete vyzvednout (jestli v oddělení, venku nebo v koncové družině).

 

Platba za ŠD: poplatek za ŠD je 200,- Kč za 1 měsíc. Uhradit lze za celý školní rok 2000,- Kč  nebo pololetně, tedy 1000,-Kč za 1. pol. do konce října a 1000,- Kč za 2. pololetí do konce března. Platba se provádí  bezhotovostním  převodem na účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol sdělíme začátkem  září  prostřednictvím notýsku ŠD.

 

Převlečení dětí: dejte dětem sportovní nebo ochranný oděv na pobyt venku do skříňky v šatně.

 

Obědy: Výběr ze dvou druhů jídel. Doporučujeme rodičům, aby svým dětem objednávali  obědy prostřednictvím internetu.

 

Pitný režim: Po obědě mají žáci možnost vypít dostatečné množství nápoje, který je v jídelně. Na odpoledne by měli mít  pití z domova.

 

Zájmové kroužky: Nábor provádějí pořádající agentury během září. Rodiče nahlásí vychovatelce rozsah docházky svého dítěte do vybraných zájmových aktivit na formuláři “Žádost o uvolnění žáka na zájmové kroužky“, který je na www.zs-bronzova.cz/škola/Dotazníky, přihlášky, formuláře. Odvádění žáků na tyto aktivity družina nezajišťuje. Je třeba si dohodnout převádění  na kroužek s vedoucími lektory.  

 

Řád ŠD:  Řádem ŠD se řídí činnost družiny. Je nutné, aby se všichni rodiče na začátku školního roku seznámili s jeho zněním (je na nástěnce ŠD ve vestibulu školy nebo na webových stránkách školy).

 

Příprava na vyučování: Je umožněna všem žákům, ale pro žáky 1. tříd není  vhodná (doporučujeme domácí přípravu).

 

Automat na mléčné výrobky - (mléko ochucené i neochucené, cereální tyčinky): Žáci 1. tříd  dostanou během září  karty, prostřednictvím kterých si mohou vybírat výrobky z automatu, žáci ostatních tříd mohou používat stávající karty. Více informací - www.happysnack.cz.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.