Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
Maskarni bal SD 2015 130
Maskarni bal SD 2015 130
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Maskarni bal SD 2015 100
Maskarni bal SD 2015 100
 Vnitřní řád školy

Obsah:

I. Organizace vyučovacího dne

 1. Příchod
 2. Zvonění
 3. Přestávky
 4. Přístup do ostatních prostor školy

II. Chování žáků

 • Pokyny pro žáky v bodech 1 – 9

III. Žákovská samospráva

IV. Práva žáka

 


I. Organizace vyučovacího dne

 1. Příchod
  Žáci vstupují do školní budovy v 7:45 hodin, odloží si věci v šatně a přezují se.
  Schodištěm u šaten svého pavilonu odcházejí do tříd. Po prvním zvonění v 7:55 hodin
  musí být všichni žáci ve třídách a připravovat se na vyučování.
 2. Zvonění

  7:45  vstup do školní budovy
  7:55 příprava na vyučování           
  8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
  8:45 – 8:55  
  8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
  9:40 – 10:00 velká přestávka (svačinová)
  úřední hodiny hospodářky školy
  9:55 první zvonění – přechod do pracoven
  10:00 – 10:45 3. vyučovací hodina
  10:45 – 10:55 malá přestávka
  10:55 – 11:40 4. vyučovací hodina
  11:40 – 11:50 malá přestávka
  11:50 – 12:35 5. vyučovací hodina
  12:35 – 12:45 malá přestávka
  12:45 – 13:30 6. vyučovací hodina
  13:30 – 13:40 malá přestávka
  13:40 – 14:25 7. vyučovací hodina
  14:25 – 14:35 malá přestávka
  14:35 – 15:20 8. vyučovací hodina
  15:20 – 15:25 malá přestávka
  15:25 – 16:10 9. vyučovací hodina
       
 3. Organizace přestávek
  • O malých přestávkách neopouštějí žáci třídy, při změně učebny přechází třída společně
   k  určené pracovně. Není-li učebna volná, třída počká, dokud všichni vycházející
   žáci neodejdou. Na prvním stupni přechází třída pod dozorem vyučujícího.
  • O velké přestávce žáci ve třídě svačí, po 1. zvonění přecházejí do pracoven, připravují se
   na vyučování.
  • Po skončení dopoledního vyučování vyučující dohlédne na úklid, uzamkne učebnu a odvádí
   žáky nejbližším schodištěm ke školní jídelně. Pokud mají žáci odpolední vyučování
   ve stejné učebně, ponechají si tašky ve třídě.
  • U jídelny si žáci odloží aktovky, po skončení oběda odcházejí k šatnám pouze chodbou B.
  • Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí samostatně  předním schodištěm
   k šatnám.
  • Do učeben ani jiných prostor školy během polední přestávky není žákům z bezpečnostních
   důvodů dovolen vstup.
  • Teprve o malé přestávce před odpoledním vyučováním se žáci shromáždí před třídou, kam
   je pustí dozírající učitel.
  • Na první odpolední hodinu Tv a Pv je nástup do školy hlavním vchodem.
 4. Přístup do ostatních prostor školy
  • Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny a kabinetů.
  • Úřední záležitosti vyřizují žáci v sekretariátu  ředitele školy pouze v úředních hodinách t.j.
   v úředních hodinách.
  • Zpozdí-li se žák a přichází v době vyučování, zazvoní u hlavního vchodu.
  • Bude-li žák z vážných důvodů opouštět školu během vyučování, musí mít písemnou omluvu
   od rodičů, kterou předá třídnímu učiteli a osobě konající službu ve vrátnici předá  písemný
   souhlas vyučujícího k opuštění budovy školy.

II. Chování žáků

 1. Při vyučování i mimo ně se žáci řídí tímto vnitřním řádem školy. V budově školy udržují
  pořádek, v odborných učebnách si každý žák po příchodu prohlédne své pracovní místo.
  Zjištěné závady ihned ohlásí vyučujícímu.
 2. Žákovská knížka je úředním dokladem, podle toho je třeba s ní zacházet. Žáci pravidelně
  předkládají žákovskou knížku  rodičům a třídní učitel je každý týden kontroluje. Obaly
  žákovských knížek musí být čisté a z průhledného materiálu.
 3. Žáci zdraví všechny pracovníky školy a návštěvy ve škole.
 4. Z bezpečnostních důvodů žáci neběhají po chodbách a bezdůvodně nepřicházejí z jednoho
  poschodí do druhého. Při jakémkoliv zranění  v  prostorách školy ohlásí zraněný žák úraz
  ihned vyučujícímu.
 5. V případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni do 48 hodin
  oznámit důvod absence žáka ve škole. Po ukončení absence je žák povinen  předložit
  písemnou omluvu v žákovské knížce třídnímu učiteli.
 6. Uvolnění žáka z vyučování  z rodinných důvodů  na 1 den  povoluje třídní učitel. Uvolnění
  na 2 a více dnů  povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
 7. Žáci, kteří mají zájem o půjčování knih, docházejí do knihovny v určenou dobu.
 8. Pro všechny žáky platí zákaz nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek
  v areálu školy.
 9. Mobilní telefony
  Žáci mohou nosit mobilní teleny na  vlastní zodpovědnost a s podmínkou, že během výuky
  budou  mobilní telefony vypnuty a po celou dobu výuky i o přestávkách bude mít žák
  mobilní telefon u sebe, pouze při hodině tělesné výchovy budou uloženy na předem
  určeném místě (viz. tělocvična). V opačném případě není krádež ani ztráta pojistnou
  událostí. Přesto by žák měl případnou ztrátu telefonu okamžitě oznámit třídnímu učiteli 
  nebo hospodářce školy.

III. Žákovská samospráva

Třídní samospráva:

 • předseda (zodpovídající za služby a TK)
 • místo předseda
 • pokladník
 • šatnáři

Třídní samospráva spolupracuje s třídním učitelem a vyučujícími. Třídní učitel určuje každý
týden dva žáky pořádkové služby a zapíše je do třídní knihy.

IV. Práva žáků

Máš právo na:

 1. Vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 2. Užívání zařízení školy, pomůcek a učebnic v souvislosti s výukou.
 3. Informace, zejména takové, které podporují Tvůj duchovní, morální a sociální rozvoj
 4. Ochranu před informacemi, které škodí Tvému pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují Tvoji
 5. morálku.
 6. Ochranu před fyzickým, nebo psychickým násilím, před všemi formami sexuálního zneužití a před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před kontaktem s drogami a psychotropními látkami.
 7. Vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se Tě týkají, aniž bys tím porušoval práva jiných. Svůj názor vyjadřuj přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a zásadám dobrého občanského soužití. Svůj názor můžeš sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupkyni ředitele školy, řediteli školy.
 8. Poskytnutí pomoci v případě, že se octneš v nesnázích nebo máš nějaké problémy se spolužáky, s učiteli, s rodiči, sám se sebou. Můžeš také vyhledat pomoc na školní lince důvěry (schránka na dotazy je umístěna v přízemí školy).
 9. Být spravedlivě hodnocen za své chování i za výsledky v učení, včetně vysvětlení tohoto hodnocení učitelem.
 10. Pomoc vyučujícího v případě, že jsi nerozuměl učivu, přestože jsi byl při hodině pozorný, nebo si potřebuješ doplnit své znalosti.
 11. Zvláštní péči v odůvodněných případech – zejména při zdravotním postižení, po dlouhodobé nemoci, při mimořádných schopnostech a talentu.
 12. Informace při volbě povolání, které si můžeš vyžádat buď u výchovné poradkyně, nebo v pedagogicko-psychologické poradně.
 13. Účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školou.
 14. Navštěvovat kurzy a kroužky na naší škole. Účast je limitována kapacitou jednotlivých kurzů a kroužků.
 15. Pobývat v odpoledních hodinách na školním hřišti se svolením svých rodičů.
 16. Ochranu svého oblečení , pokud je řádně uloženo na místě k tomu určeném – v uzamčené šatně, či třídě.

 

V Praze 1.9.2004

Mgr. Nikolaj Hladík, ředitel školy

PřílohaVelikost
ZSBR_vnitrni-rad.pdf80.14 KB
Události
«Duben 2020»
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Dnes oblíbené
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika