Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Šablony II
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
kaprici 11
kaprici 11
Den bezpečnosti 2017 (7)
Den bezpečnosti 2017 (7)
Vyuka s rodilym mluvcim 2015 06
Vyuka s rodilym mluvcim 2015 06
 Vnitřní řád školy

Obsah:

I. Organizace vyučovacího dne

 1. Příchod
 2. Zvonění
 3. Přestávky
 4. Přístup do ostatních prostor školy

II. Chování žáků

 • Pokyny pro žáky v bodech 1 – 9

III. Žákovská samospráva

IV. Práva žáka

 


I. Organizace vyučovacího dne

 1. Příchod
  Žáci vstupují do školní budovy v 7:45 hodin, odloží si věci v šatně a přezují se.
  Schodištěm u šaten svého pavilonu odcházejí do tříd. Po prvním zvonění v 7:55 hodin
  musí být všichni žáci ve třídách a připravovat se na vyučování.
 2. Zvonění

  7:45  vstup do školní budovy
  7:55 příprava na vyučování           
  8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
  8:45 – 8:55  
  8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
  9:40 – 10:00 velká přestávka (svačinová)
  úřední hodiny hospodářky školy
  9:55 první zvonění – přechod do pracoven
  10:00 – 10:45 3. vyučovací hodina
  10:45 – 10:55 malá přestávka
  10:55 – 11:40 4. vyučovací hodina
  11:40 – 11:50 malá přestávka
  11:50 – 12:35 5. vyučovací hodina
  12:35 – 12:45 malá přestávka
  12:45 – 13:30 6. vyučovací hodina
  13:30 – 13:40 malá přestávka
  13:40 – 14:25 7. vyučovací hodina
  14:25 – 14:35 malá přestávka
  14:35 – 15:20 8. vyučovací hodina
  15:20 – 15:25 malá přestávka
  15:25 – 16:10 9. vyučovací hodina
       
 3. Organizace přestávek
  • O malých přestávkách neopouštějí žáci třídy, při změně učebny přechází třída společně
   k  určené pracovně. Není-li učebna volná, třída počká, dokud všichni vycházející
   žáci neodejdou. Na prvním stupni přechází třída pod dozorem vyučujícího.
  • O velké přestávce žáci ve třídě svačí, po 1. zvonění přecházejí do pracoven, připravují se
   na vyučování.
  • Po skončení dopoledního vyučování vyučující dohlédne na úklid, uzamkne učebnu a odvádí
   žáky nejbližším schodištěm ke školní jídelně. Pokud mají žáci odpolední vyučování
   ve stejné učebně, ponechají si tašky ve třídě.
  • U jídelny si žáci odloží aktovky, po skončení oběda odcházejí k šatnám pouze chodbou B.
  • Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí samostatně  předním schodištěm
   k šatnám.
  • Do učeben ani jiných prostor školy během polední přestávky není žákům z bezpečnostních
   důvodů dovolen vstup.
  • Teprve o malé přestávce před odpoledním vyučováním se žáci shromáždí před třídou, kam
   je pustí dozírající učitel.
  • Na první odpolední hodinu Tv a Pv je nástup do školy hlavním vchodem.
 4. Přístup do ostatních prostor školy
  • Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny a kabinetů.
  • Úřední záležitosti vyřizují žáci v sekretariátu  ředitele školy pouze v úředních hodinách t.j.
   v úředních hodinách.
  • Zpozdí-li se žák a přichází v době vyučování, zazvoní u hlavního vchodu.
  • Bude-li žák z vážných důvodů opouštět školu během vyučování, musí mít písemnou omluvu
   od rodičů, kterou předá třídnímu učiteli a osobě konající službu ve vrátnici předá  písemný
   souhlas vyučujícího k opuštění budovy školy.

II. Chování žáků

 1. Při vyučování i mimo ně se žáci řídí tímto vnitřním řádem školy. V budově školy udržují
  pořádek, v odborných učebnách si každý žák po příchodu prohlédne své pracovní místo.
  Zjištěné závady ihned ohlásí vyučujícímu.
 2. Žákovská knížka je úředním dokladem, podle toho je třeba s ní zacházet. Žáci pravidelně
  předkládají žákovskou knížku  rodičům a třídní učitel je každý týden kontroluje. Obaly
  žákovských knížek musí být čisté a z průhledného materiálu.
 3. Žáci zdraví všechny pracovníky školy a návštěvy ve škole.
 4. Z bezpečnostních důvodů žáci neběhají po chodbách a bezdůvodně nepřicházejí z jednoho
  poschodí do druhého. Při jakémkoliv zranění  v  prostorách školy ohlásí zraněný žák úraz
  ihned vyučujícímu.
 5. V případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni do 48 hodin
  oznámit důvod absence žáka ve škole. Po ukončení absence je žák povinen  předložit
  písemnou omluvu v žákovské knížce třídnímu učiteli.
 6. Uvolnění žáka z vyučování  z rodinných důvodů  na 1 den  povoluje třídní učitel. Uvolnění
  na 2 a více dnů  povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
 7. Žáci, kteří mají zájem o půjčování knih, docházejí do knihovny v určenou dobu.
 8. Pro všechny žáky platí zákaz nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek
  v areálu školy.
 9. Mobilní telefony
  Žáci mohou nosit mobilní teleny na  vlastní zodpovědnost a s podmínkou, že během výuky
  budou  mobilní telefony vypnuty a po celou dobu výuky i o přestávkách bude mít žák
  mobilní telefon u sebe, pouze při hodině tělesné výchovy budou uloženy na předem
  určeném místě (viz. tělocvična). V opačném případě není krádež ani ztráta pojistnou
  událostí. Přesto by žák měl případnou ztrátu telefonu okamžitě oznámit třídnímu učiteli 
  nebo hospodářce školy.

III. Žákovská samospráva

Třídní samospráva:

 • předseda (zodpovídající za služby a TK)
 • místo předseda
 • pokladník
 • šatnáři

Třídní samospráva spolupracuje s třídním učitelem a vyučujícími. Třídní učitel určuje každý
týden dva žáky pořádkové služby a zapíše je do třídní knihy.

IV. Práva žáků

Máš právo na:

 1. Vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 2. Užívání zařízení školy, pomůcek a učebnic v souvislosti s výukou.
 3. Informace, zejména takové, které podporují Tvůj duchovní, morální a sociální rozvoj
 4. Ochranu před informacemi, které škodí Tvému pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují Tvoji
 5. morálku.
 6. Ochranu před fyzickým, nebo psychickým násilím, před všemi formami sexuálního zneužití a před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před kontaktem s drogami a psychotropními látkami.
 7. Vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se Tě týkají, aniž bys tím porušoval práva jiných. Svůj názor vyjadřuj přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a zásadám dobrého občanského soužití. Svůj názor můžeš sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupkyni ředitele školy, řediteli školy.
 8. Poskytnutí pomoci v případě, že se octneš v nesnázích nebo máš nějaké problémy se spolužáky, s učiteli, s rodiči, sám se sebou. Můžeš také vyhledat pomoc na školní lince důvěry (schránka na dotazy je umístěna v přízemí školy).
 9. Být spravedlivě hodnocen za své chování i za výsledky v učení, včetně vysvětlení tohoto hodnocení učitelem.
 10. Pomoc vyučujícího v případě, že jsi nerozuměl učivu, přestože jsi byl při hodině pozorný, nebo si potřebuješ doplnit své znalosti.
 11. Zvláštní péči v odůvodněných případech – zejména při zdravotním postižení, po dlouhodobé nemoci, při mimořádných schopnostech a talentu.
 12. Informace při volbě povolání, které si můžeš vyžádat buď u výchovné poradkyně, nebo v pedagogicko-psychologické poradně.
 13. Účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školou.
 14. Navštěvovat kurzy a kroužky na naší škole. Účast je limitována kapacitou jednotlivých kurzů a kroužků.
 15. Pobývat v odpoledních hodinách na školním hřišti se svolením svých rodičů.
 16. Ochranu svého oblečení , pokud je řádně uloženo na místě k tomu určeném – v uzamčené šatně, či třídě.

 

V Praze 1.9.2004

Mgr. Nikolaj Hladík, ředitel školy

PřílohaVelikost
ZSBR_vnitrni-rad.pdf80.14 KB
Nejbližší události
 • žádná nadcházející událost není k dispozici
Události
«Září 2020
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika