Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Švédsko


Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Dánsko


Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Portugalsko


Šablony II
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová II
Poslední položky
20220426_135612
20220428_125317
20220428_125317
20220428_125420
20220428_125420
 
Náhodný výběr
Den ZEMĚ_2018 (13)
Den ZEMĚ_2018 (13)
AJ 2.trida 4
AJ 2.trida 4
A. Stejskal
A. Stejskal
 Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat 3 první třídy po 25 žácích, celkem tedy přijmeme maximálně 75 dětí.

Termín zápisu

čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 do 18 hodin

pátek 8. dubna od 13 do 17 hodin

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet zájemců o zapsání do prvních tříd, než můžeme přijmout, zveřejňujeme zřizovatelem doporučená postupová kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd přijímány:

1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu v době zápisu (ulice Bronzová, U Jezera, Sezemínská, Zázvorkova, Kettnerova, Horákova, Mukařovského, Melodická, Nová Kolonie, Harmonická, Operetní, Symfonická).

(Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol) 

2. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

3. kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu

4. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

5. kritérium: Uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod ZŠ s RVJ Bronzová 2027:

Bronzová, U Jezera, Sezemínská, Zázvorkova, Kettnerova, Horákova, Mukařovského, Melodická, Nová Kolonie, Harmonická, Operetní, Symfonická

 

Podání žádosti k přijetí žáka do 1. ročníku

       Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude probíhat online. Stačí kliknout na obrázek „Online zápis do školy“. Online zápis do školy bude otevřen od 24. března 2022.

 

       Zákonný zástupce na webových stránkách školy vyplní v systému Škola OnLine předběžnou přihlášku, na základě které bude vygenerována žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přihlášku poté zákonný zástupce přinese vytištěnou k zápisu se všemi dalšími náležitostmi (viz níže).

       V současnosti plánujeme zápis s osobní účastí zákonných zástupců a dětí, aktuální forma však bude stanovena na základě epidemiologické situace a platných opatření.

 

Zákonní zástupci u zápisu doloží:

       vytištěnou žádost podanou přes webové stránky školy

       rodný list dítěte

       občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

       pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu

       kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla žádost o odklad podána na jiné škole

 

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Zákonný zástupce tedy musí doložit:

       Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky

       Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

       Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Veškerá podklady prosíme doložit nejpozději do 30. dubna 2022.

 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.


Děkujeme za zájem o vzdělávání na naší škole a budeme se těšit na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.


Přejeme pěkné dny a pevné zdraví.

V Praze dne 15. 2. 2022

Mgr. Pavlína Tomsová

statutární zástupkyně ředitelky školy

Dokument - Informace k zápisu do 1. tříd - 2022/2023

Nejbližší události
  • žádná nadcházející událost není k dispozici
Události
«Květen 2022
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Dnes oblíbené© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika