Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
Predskolni vychova 42
Predskolni vychova 42
Vánoční zpívání_2017 (5)
Vánoční zpívání_2017 (5)
Ukončení anglické družiny 2017 (20)
Ukončení anglické družiny 2017 (20)
 Kriteria pro přijetí do školy pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat 3 první třídy po 25 žácích, celkem tedy přijmeme maximálně 75 dětí.

Termín zápisů:

čtvrtek  2. dubna  2020     13:00 až  18:00 hodin

pátek     3. dubna  2020     13:00 až  17:00 hodin

 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
 

Zřizovatelem doporučená kritéria pro zápisy do 1. tříd


1. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol) základní školy.

2. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

3. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

5. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.


V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod ZŠ s RVJ Bronzová 2027:
Bronzová, U Jezera, Sezemínská, Zázvorkova, Kettnerova, Horákova, Mukařovského, Melodická, Nová Kolonie, Harmonická, Operetní, Symfonická

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

 

Odklad povinné školní docházky
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Upozorňujeme rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby si posouzení příslušného poradenského zařízení (OPPP) , odborného lékaře nebo klinického psychologa zařídili pokud možno co nejdříve. (Podrobné informace o odkladu povinné školní docházky http://www.zs-bronzova.cz/ke-stazeni/8573 )


Přihláška http://www.zs-bronzova.cz/ke-stazeni/8520

 

V Praze dne 2. 3. 2020

Mgr. A.Šoukalová, ředitelka školy

Události
«Březen 2020»
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika