Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
vP RZ Ředkovec 2017 (70)
vP RZ Ředkovec 2017 (70)
Výstava vánočních výrobků v ŠD 2016 (9)
Výstava vánočních výrobků v ŠD 2016 (9)
Den Zeme - soutez 19
Den Zeme - soutez 19
 Převzato z Almanachu (rok 1998)

Almanach byl vydán k desátému výročí vzniku školy.

almanach_01<h3>OBSAH

 1. Víte že
 2. Jak jsme začínali
 3. Škola v současnosti
 4. Zájmová činnost
 5. Ze žákovských prací
 6. Perličky
 7. Znáte je? (přidáno 06/2007)
 8. Závěrem slovo ředitele

Víte, že… </h2>
 • naše ZŠ se otevírala v pořadí jako 4. moderní sídlištní škola v oblasti Stodůlek 1.12. 1988
 • od předchozích ZŠ (Kuncovy z r. 1983, Trávníčkovy z r. 1985 a Brdičkovy z r. 1986) se liší architektonickým řešením
 • budova školy je kombinovaná železobetonová montovaná stavba, je založena na pilotech, má obdélníkový tvar s atriem uprostřed
 • realizaci provedly Montované stavby – závod 4 – pod vedením stavitele Kubiny
 • 1. vrt pro polotu symbolizující položení základního kamene se uskutečnil v listopadu r. 1985
 • výstavba školy v době svého vzniku stála 55 milionů korun
 • s vybavováním školy se započalo koncem roku 1986
 • 1. prosince 1990 byla před budovou školy umístěna platika (v ceně Kčs 320 100,–) s názvem „Věda a mládí“
 • tvar tohoto uměleckého díla byl symbolicky převzat do znaku ZŠ Bronzová

Jak jsme začínali </h2>

almanach_02Škola byla slavnostně otevřena 1. prosince 1988. Pravidelné vyučování bylo zahájeno téhož dne. Výuka probíhala pouze v sedmi třídách s malým počtem žáků. 1.A měla 12 žáků, 2.A 7 žáků, 3.A 8 žáků, 4.A 9 žáků, 5.A 9 žáků, 6.A 7 žáků, 7.A 3 žáky. Okolní sídliště bylo totiž dosud ve výstavbě a noví obyvatelé se stěhovali postupně, jak se předávaly byty do užívání. 1. února 1989 byla otevřena 8. třída, v březnu se rozdělila 1. třída na A a B, v dubnu vznikly paralelní 3. a 6. třídy. Školní družina začínala s jedním oddělením, po jarních prázdninách pracovala již oddělení tři. Prvním ředitelem se stal Mgr. Evžen Mošovský, který se organizačně podílel na dostavbě, vybavování a zařizování školy. Po třech měsících byl však jmenován do funkce obvodního školního inspektora. Na jeho místo nastoupil nynější ředitel Mgr. Nikolaj Hladík.<h2>Škola v současnosti </h2>

Zájmová činnost </h2>

Škola se před žáky neuzavírá s posledním zvoněním. Vychází vstříc dětem, které chtějí svůj volný čas vhodně využít a přitom nemusí zdlouhavě dojíždět. Nabídka je opravdu pestrá.

Ze žákovských prací </h2>

K příleži­tosti 10. výročí založení školy byla vyhlášena literární soutěž s tematickým zaměřením na naši ZŠ. Sešlo se na 120 prací od prvňáčků po deváté třídy, od jednoduchých říkanek přes veselá vypravování, až po složitějši úvahové texty a básně. Na stránkách almanachu přinášíme ukázky některých z nich.

První den v nové škole

Magdalena Drahná. 8. A

Začátkem června loňského roku mi vedení školy oznámilo, že od září budu navštěvovat jinou školu – ZŠ Bronzová, Lužiny 10. Uvedený důvod byl prostý – málo žáků na výuce pokročilé angličtiny. Opouštění nejlepších kamarádů bylo velice složité- Poslední dny školy jsme se jen loučili.
Už se blížil první den v nové škole. Jací asi budou noví spolužáci? Budou se se mnou chtít skamarádit? Samé nové a nové otázky.

Přišla jsem do třídy. Volná místa v první lavici byla jediná. Je jasné, že budu sedět v „první". Spolužáci se hned ptali, jak se jmenuji, a zároveň sdělovali svá jména. Během chvíle jsem měla ve všem dokonalý zmatek. Nevěděla jsem, co si mám myslet. V mých silách bylo jen tak kývat a usmívat se. ..Moc se mi tu líbí," tvrdila jsem. Všichni si mě prohlíželi a ptali se na mé dojmy.
S odstupem času jsem se naučila mnoho nových věci. Nevěděla jsem, že domácí úkoly se musí podepisovat. Ani že učení může být zábavně doprovázeno exkurzemi nebo videopříspévky. A dnes už jsem velice ráda, že jsem mohla změnit školu. Viditelně jsem si zlepši/a prospěch.

Škola<h3> almanach_04<p align=> Alice Trnková, 1.B

Škola, škola, školička,
ta má všude očička.
Vidí, jak se učíte,
vidí, i jak zlobíte.

 

Škola<p align=> Jan Syrůček, 6. CAť je léto nebo zima,
v Bronzové nám všem je prima.
Když jdu ráno do školy,
mám hotové úkoly.
V šatně už se těším,
když si bundu věším.
Matiku mám rád,
dobře jsem ji zvlád.
Čeština je horší,
pořád se jen zkouší.
Je to jenom jedna věta,
nejtěžší je atlas světa.
Ať si prší nebo sněží,
po přestávce budu svěží.
Už mám pěknou básničku,
dostanu snad jedničku.

 

Kolik to stojí?

Jan Červenka, 8. B

V loňském roce jsem se se svým kamarádem zúčastnil s jinou třídou výletu na Konopiště. Prohlídka zámku se nám líbila a nejvíce nás zaujala sbírka loveckých trofejí Ferdinanda d‘Este. Když jsme zámek opustili, šli jsme si prohlédnout i místní tržiště se stánky plnými suvenýrů.
Při prohlídce zámku jsme si všimli i mnoha anglicky mluvících turistů. To nás přivedlo na nápad vyzkoušet, jakou mají tito turisté šanci domluvit se s místními stánkaři a nakoupit si. almanach_05Naše první zastávka byla u bufetu, kde jsem prodavačku požádal o párek v rohlíku: „Can you give me any hot dog, please?“. „Já vám, chlapci, nerozumím,“řekla prodavačka. Když jsme na stejnou žádost dostali znovu stejnou odpověď, šli jsme dál.

Dalším cílem byl stánek s křišťálovými zvířátky. Zeptal jsem se na cenu slona: „How much is this elephant please?“ Dostal jsem pohotovou odpověď o ceně malého i většího slona. „This little one is one hundred and fifty crowns and this bigger is two hundred.“ Anglicky jsme poděkovali a chtěli jsme jit dál. Prodavačka se na nás usmála a česky se zeptala: „Jak dlouho se už, kluci, učíte anglicky?“. Pak jsme si s ní chvíli česky povídali a odcházeli jsme s naději, že neúspěch u bufetu byl ojedinělý.

Hned u dalšího stánku s vázami a bižuterii jsme byli vyvedeni z omylu. Na dotaz, co stoji váza: „How much is this vase?“, odpověděl překvapený prodavač napůl česky a napůl německy: „Drei hundert korun.“

U vedlej­šího stánku se suvenýry se nám prodavačka na otázku: „How much is it?“snažila spíše rukama než ústy naznačit, kde máme cenu hledat: „Cena dole.“

Už jsme chtěli svých pokusů zanechat, když nás zaujal výřečný prodavač korálků a jiných drobnosti, který lákal kolemjdoucí. I na nás volal, zda si u něj něco nekoupíme: „Tak co. kluci, nechcete něco pro maminku nebo sestřičku? Mám tu krásné korálky!“Po naší otázce, co stojí skleněný tulipán: „How much is this tulip?“, jeho výřečnost ochabla, nechápavě na nás zíral a nezmohl se na odpověď.
Po těchto zkušenostech jsme došli k závěru, že anglicky mluvicí turisté mají velmi malou šanci se s prodavači na trhu u Konopiště domluvit.

Perličky </h2>
 • Krtek saje mateřské mléko, protože je hmyzožravec.
 • Otec vlasti je Karla VI.
 • Trubci hlídají matku, ptotože pak ji opylují a umřou.
 • V úlu je královna, trubači a uklízečky.
 • Čím byl Jiřík z Poděbrad? Domovní správce.
 • Skanzen je státní hranice.
 • Létající savec je upír.
 • Zelená označuje lesy, hnědá hnědé uhlí, černá černé uhlí, bílá nic.
 • Žížalu poznám, protože má na sobě takový pásek. Phyb jí usnadňuje sliž.
 • Jak lidé znečišťují přírodu? Házejí do vody benzín, chodí po rostrlinách, vyrábějí kouř, dávají pryč stromy, plivají, znečeťují kyslík, používají prout, který ničí ovzduší.
 • Jaký je rozdíl mezi plánovaným a tržním hospodářstvím? Plánované že se postaví a je to v budově, ale tržní jsou venku – stánky.
 • Poznámka v žákovské knížce (autor neznámý): Rozšlapal rohlík a pak se po něm klouzal.
 • Věta na rozbor: Správně určit základní a rozvíjející větné členy není pro mne žádný problém. Vypracování (odpověď žákyně): Tato věta je pro mě nepřekonatelný problém.
 • Kapli sv. Kříže na Karlštejně vymaloval ministr Theodorik.

Znáte je? Byli žáky naší školy…</h2>
 • Marek Svitek – 4-násobný Mistr světa v kickboxu
 • Josef Libiš – člen Kühnova dětského sboru – 30.12.2001 vys­toupil v Carnegie Hall v New Yorku
 • Adam Pakosta – houslista
 • Jakub Třasák – houslista, zpěvák
 • Adriana Neubauerová – herečka, představitelka hl. dětské role ve filmu Maharal
 • Roman Havel – kormidelník reprezentantské osmy do 23 let (94.Primátorky­)

Závěrem slovo ředitele </h2>

Přáním nás všech jistě je, aby škola nadále plnila svou pedagogickou úlohu a aby vycházela a dobře připravovala své žáky pro další studium i budoucí život. Potvrzením, že se nám to daří, je i to, že se žáci po letech vracejí pochlubit svými úspěchy, dokonce už i životními partnery a dětmi.

Bezpochyby si nedokážeme představit dobře fungující školu bez kvalitního pedagogického sboru, kterému patří dík za jeho trpělivost a obětavost. Nesmíme zapomenout, že škola bez pomoci rodiny a veřejnosti nemůže plnit své poslání.

Co ještě dodat? Popřejeme žákům, učitelům i všem pracovníkům, kteří pomáhají zajišťovat chod školy, aby jejich další práce byla neméně úspěšná i v příštím desetiletí.

Hodně štěstí, školo!

Události
«Únor 2020»
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika