Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová
Šablony II
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
AJ soutez 2009 24
AJ soutez 2009 24
Projekt Sance 16
Projekt Sance 16
Květ petrklíče
Květ petrklíče
 Informace výchovného poradce II. stupně (SŠ + víceletá gymnázia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2020/2021

 

Kolik může žák/uchazeč podat přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení?

"Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky."  (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

Kdy se žák/uchazeč může dozvědět všechny informace o přijímacím řízení dané školy?

Veškerá kritéria pro přijímací řízení v tomto školním roce budou zveřejněna do 31. října 2020 u oborů s talentovou zkouškou a do 31. ledna 2021 u ostatních studijních oborů.

 

TISK PŘIHLÁŠKY - postup ZŠ s RVJ Bronzová (TISKOPISY k nahlédnutí viz webové odkazy)

  • škola žákům vytiskne dvě přihlášky (za tisk zodpovídá paní učitelka V. Kurková) - modrý nebo růžový tiskopis (TISK - přední strana - základní informace o žákovi/ QR kód a zadní strana - chování a prospěch žáka), "Na přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020." (citováno z webu MŠMT)
  • rodiče/zákonní zástupci vyplní zbývající/chybějící informace a názvy škol (obě přihlášky se vyplňují TOTOŽNĚ; HŮLKOVÝM PÍSMEM; pořadí škol neurčuje preferenci školy - určuje termín, ve kterém bude žák na příslušné škole konat jednotnou/školní přijímací zkoušku - 1. škola znamená 1. termín konání, 2. škola 2. termín konání zkoušky), vlastnoruční podpis uchazeče a zákonného zástupce uchazeče, dle potřeby potvrzení od lékaře - zdravotní způsobilost ke vzdělávání (například sportovní gymnázia) a Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (dokládá žák s SVP, který žádá o úpravu podmínek u přijímací zkoušky - například prodloužení času)
  • třídní učitel doplní schopnosti/vědomosti/zájmy/talent uchazeče (úspěchy ze soutěží obvodních/krajských/celorepublikových kol za poslední dva roky) a předá zpátky paní učitelce V. Kurkové ke kontrole
  • Další postup: Přihláška se nechá orazítkovat a podepsat paní ředitelkou Mgr. Alenou Šoukalovou, dále se předá zpátky třídnímu učiteli/žákovi. Rodič/zákonný zástupce podá přihlášku osobně ve vybrané škole nebo pošle poštou.

Vysvětlivky k přihláškám - ZDE

 

TERMÍN PODÁNÍ přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  • s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia): do 30. listopadu 2020
  • bez talentové zkoušky: do 1. března 2021


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (= JPZ)

"Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). " (text citován z  webových stránek Cermatu)

JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (test trvá 60 minut) a z matematiky (test trvá 70 minut). Zohledňuje se vždy lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenými pomůckami při konání testů je modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (text zkrácen z  webových stránek Cermatu)

 
TERMÍNY talentové zkoušky (ředitel stanoví minimálně dva termíny):
  • od 2. do 15. ledna 2021 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
  • od 2. ledna do 15. února 2021 pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (= GSP)
  • od 15. do 31. ledna 2021 pro obory konzervatoří
 
TERMÍNY jednotné přijímací zkoušky (Sdělení MŠMT - ZDE)
 
Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín : středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
 
JPZ v náhradním termínu:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021
 
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydá žákům/zákonným zástupcům základní škola, nejpozději do 15. března daného školního roku. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Ztráta zápisového lístku

"Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky)." (citováno ze stránek Cermatu)

 

ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se uvádět viz stránky CERMATU.

 
 
Dalši informace budou postupně doplňovány a aktualizovány. Pro žáky 9. tříd byl vytvořen classroom Přijímací řízení 2020/2021, kde se mohou ptát na vše, co je zajímá.


Webové odkazy:

1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 - ZDE

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami - ZDE

Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou - ZDE

TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - forma vzdělávání denní - ZDE

TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - ZDE

2) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

3) Webový portál NaDálku - ZDE

4) Facebookový profil Jednotné přijímačkyZDE

5) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz

6) Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

7) Střední školy - stredniskoly.com

8) Newslettery určené pro rodiče deváťáků - ZDE

 

Informace aktualizovány k 29. 01. 2021

V případě nejasností týkající se přijímacího řízení a tisku přihlášek

kontaktujte Mgr. Veroniku Kurkovou, e-mail: kurkova@zs-bronzova.cz.

Nejbližší události
  • žádná nadcházející událost není k dispozici
Události
«Únor 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika